Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów
tel. +48 178614801
      +48 178614807 
     +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.  +48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl  

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

GEOPORTAL

 

INFORMACJA DLA GMIN 2015-01-12

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie Korzystającemu, możliwości użytkowania serwisu znajdującego się w domenie internetowej, pod adresem: 
https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl  zwanym dalej serwisem.

2. Korzystającemu udostępnia się nieodpłatnie, usługę wyszukiwania i przeglądania baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zdefiniowanych obszarem gminy
Powiatu Rzeszowskiego, zgodnie z licencją.

Wypełnioną i podpisaną umowę należy składać w PODGiK w Rzeszowie, ul.Targowa 1, V piętro, pokój nr 501. 

Umowa-Gminy      

 

INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH  2014-10-06

 

W dniu 10.10.2014r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchamia serwis  https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl

Zgłaszającemu w serwisie zostają udostępnione następujące usługi:

a) przeglądanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu przygotowania zgłoszenia prac geodezyjnych;

b) przekazywanie zgłoszenia pracy geodezyjnej;

c) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacji o materiałach zawierających dane źródłowe do wykonania zgłaszanej pracy geodezyjnej;

d) otrzymywanie za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej w serwisie, materiałów w postaci elektronicznej do wykorzystania przy wykonywaniu prac geodezyjnych,
po przesłaniu dokumentu opłaty na adres GD@podgik.rzeszow.pl.


Umowa dotycząca zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną  umożliwia dostęp Zgłaszającemu do serwisu  https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl na czas nieokreślony
(pod warunkiem nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii).

Wzór umowy do „pobrania" będzie dostępny od dnia 10.10.2014r. na stronie  http://bip.podgik.rzeszow.pl/ oraz na stronie http://podgik.rzeszow.pl/

Wypełnioną i podpisaną umowę należy składać w PODGiK w Rzeszowie, pokój nr 24.

Kody teryt          Pismo do umowy           Umowa-zgłoszenie         Umowa-Gminy