Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Informujemy że w związku z poszerzeniem granic administracyjnych miasta Rzeszowa od dnia 01.01.2019r. o obręby Matysówka i Miłocin, operaty techniczne dotyczące w/w obrębów przekazane do PODGiK przed dniem 14.12.2018r. będą poddane weryfikacji i włączone do pzgik, gdy wynik weryfikacji będzie pozytywny. Natomiast operaty techniczne przekazane do PODGiK po dniu 14.12.2018r. będą weryfikowane w miarę możliwości kontrolujących. Operaty techniczne niezweryfikowane do końca br. w dniu 02.01.2019r. przekazane zostaną wg właściwości do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa.