Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

belkajasna
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849
 
belkajasna

skrytka ePUAP:
/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych.

15/11/2018
Poszerzenie granic miasta Rzeszowa o Miłocin i Matysówkę.

Przetarg nieograniczony

01/04/2016
Mapa numeryczna dla obrębu Świlcza

Przetarg nieograniczony

31/03/2016
Mapa numeryczna dla obrębu Malawa

Wzór podania o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

20/05/2015
Z dniem 19.05.2015 wprowadza się nowy wniosek o wykazanie w operacie ewidencji gruntów i budynków konturu obszaru zabudowanego, zmian powierzchni i granicy działek.

Przetarg nieograniczony

13/05/2015
Mapa numeryczna dla obrębów : Białka, Futoma, Lecka i Piątkowa