Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849
belkajasna

skrytka ePUAP:
/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>


UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH
 

Informujemy, że na jednostce ewidencyjnej 181602_5 Błażowa obszar wiejski, zostały utworzone i wprowadzone bazy EGIB, BDOT500 oraz GESUT.
Pliki modyfikujące na w/w jednostce ewidencyjnej od dnia 15.01.2020r. należy oddawać w formie obiektowej. W związku z tym prosimy Wykonawców prac geodezyjnych, którzy pobrali plik do modyfikacji przed dniem 15.01.2020r. o kontakt z obsługą w celu pobrania aktualnego pliku do modyfikacji.

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

OGŁOSZENIE

W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania oraz koniecznością dostosowania stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego od dnia 31.12.2019 r. od godz. 12.00 do 02.01.2019 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów oraz w działaniu Geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH

W związku ze zmianą granic administracyjnych pomiędzy miastem i gminą Głogów Małopolski obowiązującą od 01.01.2020, informujemy że od dnia 18-12-2019 do 02.01.2020, wstrzymane jest wprowadzanie zmian w części opisowej i graficznej na gminie i mieście Głogów Młp.
Spowodowane jest to koniecznością przeniesienia obrębów: Rogoźnica, Wola Cicha i Zabajka z gminy do miasta.

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH

Informujemy, że w związku z projektem PSiP na terenie powiatu rzeszowskiego trwają prace związane z tworzeniem baz danych EGIB, GESUT, BDOT.

Przewiduje się, że pierwsze wdrożenie (jednostki ewidencyjne: 181602_4 Błażowa miasto, 181602_5 Błażowa obszar wiejski) nastąpi w połowie stycznia 2020 r.

Po tym terminie wyniki prac geodezyjnych, w tym pliki modyfikujące należy przekazywać w formie obiektowej.

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

OGŁOSZENIE

W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania od dnia 30.09.2019r od godz. 15.30 do odwołania, nastąpi przerwa w działaniu Geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczęciem przeprowadzki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie  do nowej siedziby przy  ul. Bernardyńskiej 7 -

Zespół ds. obsługi powiatowej bazy GESUT (tj. pokoje od 108 do 111)

będzie nieczynny

od dnia 18.09.2019r. do dnia 25.09.2019 r.

 Przyjmowanie spraw na narady koordynacyjne oraz odbiór dokumentacji

będą możliwe od dnia 26.09.2019 r. 

w nowej siedzibie przy ul. Bernardyńskiej 7 pokój 105 (pięto I).

 

 

OGŁOSZENIE

DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

 

W związku z rozpoczęciem przeprowadzki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie do nowej siedziby
przy ul. Bernardyńskiej 7 - Oddział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. (pok. 23 i 24) będzie nieczynny od dnia 18.09.2019r.
do dnia 27.09.2019r.

Obsługa prac geodezyjnych poprzez geoportal będzie prowadzona bez zmian.

 Za utrudnienia przepraszamy.

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZCE

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 16.09.2019r. ZAPLANOWANA JEST PRZEPROWADZKA DO NOWEJ SIEDZIBY PODGIK PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 7.

OD GODZ. 14.00, DNIA 13.09.2019r. DO 16.09.2019r. WYŁĄCZONA BĘDZIE SIEĆ KOMPUTEROWA ORAZ GEOPORTAL W ZWIĄZKU Z PRACAMI TECHNICZNYMI W SERWEROWNI.

POSZCZEGÓLNE ODDZIAŁY BĘDĄ PRZENOSZONE SUKCESYWNIE W NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI:

1.   Oddział dokumentacji i kartografii

2.   Zespół ds. obsługi powiatowej bazy GESUT

3.   Oddział ewidencji gruntów i budynków

4.   Obsługa klientów

5.   Archiwum

ZGODNIE Z PLANEM CAŁA PRZEPROWADZKA POWINNA ZAKOŃCZYĆ SIĘ W CIĄGU MIESIĄCA, ALE MOŻLIWE JEST WYDŁUŻENIE TEGO OKRESU.

PODCZAS PRZEPROWADZKI MOGĄ WYSTĘPOWAĆ CZASOWE UTRUDNIENIA W FUNKCJONOWANIU ODDZIAŁÓW, OBSŁUDZE KLIENTÓW, A TAKŻE DZIAŁANIU SIECI KOMPUTEROWEJ I GEOPORTALU.

______________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

W dniu 28.05.2019r nastąpi zmiana dostawcy usług telefonicznych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie. W związku z prowadzonymi pracami technicznymi w w najbliższych dniach mogą wystapić trudności z połączeniami telefonicznymi. Za utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 22.05.2019r. na Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego w trybie chronionym, została uruchomiona funkcja wyświetlania informacji dodatkowych o punktach granicznych.


OGŁOSZENIE

W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania od dnia 08.01.2019r od godz. 13.00 do 09.01.2019r do odwołania, nastąpi przerwa w działaniu Geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE
W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania oraz koniecznością dostosowania stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego od dnia 31.12.2018r od godz. 12.00 do 02.01.2019r nastąpi przerwa w działaniu Geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE 

Dnia 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie będzie nieczynny.

 

OGŁOSZENIE

PODGiK w Rzeszowie informuje, że dnia 06.12.2018 r. od godz 12.00 obsługa klientów oraz działanie GEOPORTALU będzie wstrzymane. Przerwa jest spowodowana przeprowadzaną aktualizacją oprogramowania. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Informujemy że w związku z poszerzeniem granic administracyjnych miasta Rzeszowa od dnia 01.01.2019r. o obręby Matysówka i Miłocin, operaty techniczne dotyczące w/w obrębów przekazane do PODGiK przed dniem 14.12.2018r. będą poddane weryfikacji i włączone do pzgik, gdy wynik weryfikacji będzie pozytywny. Natomiast operaty techniczne przekazane do PODGiK po dniu 14.12.2018r. będą weryfikowane w miarę możliwości kontrolujących. Operaty techniczne niezweryfikowane do końca br. w dniu 02.01.2019r. przekazane zostaną wg właściwości do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że dnia 7 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał: Ustawę z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Rzeszowie.

 

OGŁOSZENIE

W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania w dniu 04.07.2018r od godz. 14.00 mogą nastąpić przerwy w działaniu geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.


OGŁOSZENIE

W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania w dniu 16.05.2018r od godz. 14.00 mogą nastąpić przerwy w działaniu geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.


OGŁOSZENIE

W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania w dniu 14.03.2018r od godz. 12.00 nastąpi przerwa w działaniu geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.


 

UWAGA

W związku z trwającą na terenie powiatu rzeszowskiego modernizacją szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej część punktów zgromadzonych w BDSOG ma podaną wysokość w dwóch układach wysokościowych, tj. Kronsztadt 86 i Amsterdam.

Podczas wykonywania pomiarów i obliczeń należy przyjmować wysokość reperów w układzie Kronsztadt 86.

Szczególną uwagę należy zwracać na terenie gmin zaznaczonych poniżej ( projekt 2017 )

mapa-osnowa-mini

 

OGŁOSZENIE

W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania oraz konieczności dostosowania stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego od dnia 29.12.2017r od godz. 15.00 do 03.01.2018r nastąpi przerwa w działaniu geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Płatności internetowe w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w ramach Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego zostały udostępnione płatności internetowe, pozwalające na szybkie i wygodne opłacanie on-line za zamówione materiały zasobu udostępniane w ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej oraz panelu Rzeczoznawcy w systemie GEOBID. Płatności elektroniczne mogą być dokonywane zaraz po zarejestrowaniu zgłoszenia, wniosku i automatycznym wystawieniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. Usługa elektronicznego wnoszenia opłat jest  realizowana przez system Paybynet, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

kir

Informacja o opłatach pobieranych od Płatników w ramach usługi Paybynet z tytułu realizacji zleceń płatniczych na rzecz jednostki administracji publicznej. 

  • Wysokość prowizji pobieranych od Płatników w ramach usługi Paybynet:

 - 0,59 zł za każde zrealizowane przez Bank uczestniczący w usłudze Paybynet zlecenie płatnicze  na  rzecz jednostki administracji publicznej (Urzędu). 

  • Wskazana powyżej prowizja pobierana jest od Płatnika i wpływa na rachunek bankowy KIR.
  • Prowizja dla KIR pobierana jest od Płatnika automatycznie z chwilą dokonania Płatności przez Płatnika w jego bankowości elektronicznej.

System Paybynet działa w schemacie bezpośredniego przelewu  z potwierdzeniem. Oznacza to, że płatność kierowana jest z rachunku bankowego Geodety na rachunek bankowy PODGiK w Rzeszowie  - co zapewnia spełnienie obowiązków związanych z opłatami publiczno-prawnymi.

Jako pierwsi z usługi  bezpośrednich płatności internetowych mogą korzystać klienci następujących banków: http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/

kir_bannery_banki

Więcej informacji na temat płatności znajdziecie Państwo na stronach dostawcy rozwiązania: www.paybynet.pl

 

OGŁOSZENIE

W dniu dzisiejszym tj. 25.10.2017r. GEOPORTAL nie działa z powodu modernizacji oprogramowania OŚRODEK.
Przepraszamy za utrudnienia.

 

OGŁOSZENIE

PODGiK w Rzeszowie informuje, że dnia 13.09.2017 r. mogą wystapić przerwy w działaniu GEOPORTALU POWIATOWEGO. Przerwa jest spowodowana przeprowadzaną aktualizacją oprogramowania. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


OGŁOSZENIE

PODGiK w Rzeszowie informuje, że dnia 06.09.2017 r. od godziny 13.00 do odwołania nastąpi przerwa działaniu GEOPORTALU POWIATOWEGO. Przerwa jest spowodowana przeprowadzaną aktualizacją oprogramowania. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

OGŁOSZENIE

W dniu 2 maja 2017 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem nr 1/2017 Dyrektora PODGiK
z dnia 11.04.2017 r.

czytaj

OGŁOSZENIE 

PODGiK w Rzeszowie informuje, że dnia 07.03.2017 r. od godziny 15.00 nastąpi przerwa
w działaniu GEOPORTALU POWIATOWEGO. Przerwa jest spowodowana przeprowadzaną modernizacją sieci komputerowej w celu przyspieszenia pracy systemu. Ponowne włączenie systemu zostanie ogłoszone w terminie późniejszym. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE

PODGiK w Rzeszowie informuje, że od dnia 15.02.2017 r. od godziny 15 00  nastąpi przerwa
w działaniu GEOPORTALU POWIATOWEGO. Przerwa jest spowodowana przeprowadzaną modernizacją sieci komputerowej w celu przyspieszenia pracy systemu.
Ponowne włączenie systemu zostanie ogłoszone w terminie późniejszym.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

 

OGŁOSZENIE

Od dnia 29.09.2016 skrzynka mailowa o adresie GK-112@podgik.rzeszow.pl jest nieaktualna. Wszystkie maile prosimy kierować na adres : podgik@podgik.rzeszow.pl

 

OGŁOSZENIE

Do wykonawców prac geodezyjnych - zmiany w pracach geodezyjnych obejmujących wyłączenia z produkcji rolniczej.

czytaj  

INFORMACJA

Od dnia 25.05.2016 r. mogą nastąpić przerwy w działaniu GEOPORTALU spowodowane przeprowadzaną modernizacją sieci komputerowej.

 

INFORMACJA

W dniu 27 maja 2016 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem nr 3/2016 Dyrektora PODGiK
z dnia 18.05.2016 r.

czytaj  

INFORMACJA

W dniach 30.12.2015 - 08.01.2016 mogą nastąpić przerwy w działaniu GEOPORTALU spowodowane przeprowadzaną modernizacją.

 

 INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2015 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora PODGiK
z dnia 08.12.2015 r.

czytaj

 

INFORMACJA

W dniach 30.09.2015-01.10.2015 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będą przeprowadzane prace związane z serwisem sieci komputerowej.
Obsługa stron oraz geodetów w Ośrodku a także działanie Geoportalu będzie ograniczone, ponieważ mogą nastąpić przerwy w działaniu sieci komputerowej.


OGŁOSZENIE

Od dnia 01.01.2015 zmienia się bank i numer konta dla PODGiK
w Rzeszowie. 
Aktualne konto to :

Bank BPS SA. I Oddział w Rzeszowie  -  71 1930 1187 2710 0718 8718 0003

 

INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

W dniu 10.10.2014r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchamia serwis  https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl

Zgłaszającemu w serwisie zostają udostępnione następujące usługi:

a) przeglądanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu przygotowania zgłoszenia prac geodezyjnych;

b) przekazywanie zgłoszenia pracy geodezyjnej;

c) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacji o materiałach zawierających dane źródłowe do wykonania zgłaszanej pracy geodezyjnej;

d) otrzymywanie za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej w serwisie, materiałów w postaci elektronicznej do wykorzystania przy wykonywaniu prac geodezyjnych,
po przesłaniu dokumentu opłaty na adres GD@podgik.rzeszow.pl.


Umowa dotycząca zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną  umożliwia dostęp Zgłaszającemu do serwisu  https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl na czas nieokreślony
(pod warunkiem nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii).

Wzór umowy do „pobrania" będzie dostępny od dnia 10.10.2014r. na stronie http://bip.podgik.rzeszow.pl/ oraz na stronie http://podgik.rzeszow.pl/

Wypełnioną i podpisaną umowę należy składać w PODGiK w Rzeszowie, pokój nr 24.

Kody teryt          Pismo do umowy           Umowa-zgłoszenie

 

 

INFORMACJA

W dniach 26.09.2014 - 29.09.2014 w budynku przy ul. Targowa 1 nastąpią wyłączenia prądu związane z pracami modernizacji pionów elektrycznych i rozdzielni głównej budynku. W związku z tym mogą wystąpić przerwy w funkcjonowaniu sieci komputerowej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

INFORMACJA
Działa Geoportal Powiatu Rzeszowskiego w trybie publicznym - pod adresem: http://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/
W dniach 26.09.2014 - 29.09.2014 w budynku przy ul. Targowa 1 nastąpią wyłączenia prądu związane z pracami modernizacji pionów elektrycznych i rozdzielni głównej budynku. W związku z tym wystąpią przerwy w funkcjonowaniu Geoportalu.
 INFORMACJA
W pokoju 24 (parter) i 103 (I piętro) PODGIK udostępnia stanowisko komputerowe z dostępem do internetu w celu umożliwienia płatności przelewem za dokument obliczenia opłaty i wydrukowania potwierdzenia zapłaty.

 INFORMACJA

Na mapach z wynikami prac geodezyjnych należy podać numer licencji.

 

OGŁOSZENIE

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej od dnia 01.08.2014 nie plotuje map do celów projektowych i inwentaryzacji na folii i papierze. Mapy będą wydawane w formacie PDF nagrane na płycie CD.

Za zgodą Dyrektora PODGiK w wyjątkowych sytuacjach będzie
zrobiony wyplot.

INFORMACJA

USTAWA
z dnia 5 czerwca 2014 r.
o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 i 9 lipca 2014


  • w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
  • w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

czytaj

 

Kalkulator opłat za dane geodezyjne: 

 


INFORMACJA

W dniu 2 maja 2014 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem
nr 1/2014 Dyrektora PODGiK z dnia 16.04.2014

 

INFORMACJA

Operaty techniczne prosimy składać w teczkach wiązanych
bez zszywania kartek.

Jeśli w skład operatu wchodzi kilka stron, dopuszcza się składanie operatów w koszulkach foliowych.

 

INFORMACJA

W wykazach zmian gruntowych, użytki należy wykazywać zgodnie
ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.

(Dz. U. z dn. 16.12.2013 poz. 1551)