OGŁOSZENIE

W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania w dniu 04.07.2018r od godz. 14.00 mogą nastąpić przerwy w działaniu geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.


OGŁOSZENIE

W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania w dniu 16.05.2018r od godz. 14.00 mogą nastąpić przerwy w działaniu geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.


OGŁOSZENIE

W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania w dniu 14.03.2018r od godz. 12.00 nastąpi przerwa w działaniu geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.


 

UWAGA

W związku z trwającą na terenie powiatu rzeszowskiego modernizacją szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej część punktów zgromadzonych w BDSOG ma podaną wysokość w dwóch układach wysokościowych, tj. Kronsztadt 86 i Amsterdam.

Podczas wykonywania pomiarów i obliczeń należy przyjmować wysokość reperów w układzie Kronsztadt 86.

Szczególną uwagę należy zwracać na terenie gmin zaznaczonych poniżej ( projekt 2017 )

mapa-osnowa-mini

 

OGŁOSZENIE

W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania oraz konieczności dostosowania stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego od dnia 29.12.2017r od godz. 15.00 do 03.01.2018r nastąpi przerwa w działaniu geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Płatności internetowe w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w ramach Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego zostały udostępnione płatności internetowe, pozwalające na szybkie i wygodne opłacanie on-line za zamówione materiały zasobu udostępniane w ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej oraz panelu Rzeczoznawcy w systemie GEOBID. Płatności elektroniczne mogą być dokonywane zaraz po zarejestrowaniu zgłoszenia, wniosku i automatycznym wystawieniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. Usługa elektronicznego wnoszenia opłat jest  realizowana przez system Paybynet, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

kir

Informacja o opłatach pobieranych od Płatników w ramach usługi Paybynet z tytułu realizacji zleceń płatniczych na rzecz jednostki administracji publicznej. 

  • Wysokość prowizji pobieranych od Płatników w ramach usługi Paybynet:

 - 0,59 zł za każde zrealizowane przez Bank uczestniczący w usłudze Paybynet zlecenie płatnicze  na  rzecz jednostki administracji publicznej (Urzędu). 

  • Wskazana powyżej prowizja pobierana jest od Płatnika i wpływa na rachunek bankowy KIR.
  • Prowizja dla KIR pobierana jest od Płatnika automatycznie z chwilą dokonania Płatności przez Płatnika w jego bankowości elektronicznej.

System Paybynet działa w schemacie bezpośredniego przelewu  z potwierdzeniem. Oznacza to, że płatność kierowana jest z rachunku bankowego Geodety na rachunek bankowy PODGiK w Rzeszowie  - co zapewnia spełnienie obowiązków związanych z opłatami publiczno-prawnymi.

Jako pierwsi z usługi  bezpośrednich płatności internetowych mogą korzystać klienci następujących banków: http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/

kir_bannery_banki

Więcej informacji na temat płatności znajdziecie Państwo na stronach dostawcy rozwiązania: www.paybynet.pl

 

OGŁOSZENIE

W dniu dzisiejszym tj. 25.10.2017r. GEOPORTAL nie działa z powodu modernizacji oprogramowania OŚRODEK.
Przepraszamy za utrudnienia.

 

OGŁOSZENIE

PODGiK w Rzeszowie informuje, że dnia 13.09.2017 r. mogą wystapić przerwy w działaniu GEOPORTALU POWIATOWEGO. Przerwa jest spowodowana przeprowadzaną aktualizacją oprogramowania. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


OGŁOSZENIE

PODGiK w Rzeszowie informuje, że dnia 06.09.2017 r. od godziny 13.00 do odwołania nastąpi przerwa działaniu GEOPORTALU POWIATOWEGO. Przerwa jest spowodowana przeprowadzaną aktualizacją oprogramowania. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

OGŁOSZENIE

W dniu 2 maja 2017 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem nr 1/2017 Dyrektora PODGiK
z dnia 11.04.2017 r.

czytaj

OGŁOSZENIE 

PODGiK w Rzeszowie informuje, że dnia 07.03.2017 r. od godziny 15.00 nastąpi przerwa
w działaniu GEOPORTALU POWIATOWEGO. Przerwa jest spowodowana przeprowadzaną modernizacją sieci komputerowej w celu przyspieszenia pracy systemu. Ponowne włączenie systemu zostanie ogłoszone w terminie późniejszym. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE

PODGiK w Rzeszowie informuje, że od dnia 15.02.2017 r. od godziny 15 00  nastąpi przerwa
w działaniu GEOPORTALU POWIATOWEGO. Przerwa jest spowodowana przeprowadzaną modernizacją sieci komputerowej w celu przyspieszenia pracy systemu.
Ponowne włączenie systemu zostanie ogłoszone w terminie późniejszym.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

 

OGŁOSZENIE

Od dnia 29.09.2016 skrzynka mailowa o adresie GK-112@podgik.rzeszow.pl jest nieaktualna. Wszystkie maile prosimy kierować na adres : podgik@podgik.rzeszow.pl

 

OGŁOSZENIE

Do wykonawców prac geodezyjnych - zmiany w pracach geodezyjnych obejmujących wyłączenia z produkcji rolniczej.

czytaj  

INFORMACJA

Od dnia 25.05.2016 r. mogą nastąpić przerwy w działaniu GEOPORTALU spowodowane przeprowadzaną modernizacją sieci komputerowej.

 

INFORMACJA

W dniu 27 maja 2016 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem nr 3/2016 Dyrektora PODGiK
z dnia 18.05.2016 r.

czytaj  

INFORMACJA

W dniach 30.12.2015 - 08.01.2016 mogą nastąpić przerwy w działaniu GEOPORTALU spowodowane przeprowadzaną modernizacją.

 

 INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2015 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora PODGiK
z dnia 08.12.2015 r.

czytaj

 

INFORMACJA

W dniach 30.09.2015-01.10.2015 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będą przeprowadzane prace związane z serwisem sieci komputerowej.
Obsługa stron oraz geodetów w Ośrodku a także działanie Geoportalu będzie ograniczone, ponieważ mogą nastąpić przerwy w działaniu sieci komputerowej.


OGŁOSZENIE

Od dnia 01.01.2015 zmienia się bank i numer konta dla PODGiK
w Rzeszowie. 
Aktualne konto to :

Bank BPS SA. I Oddział w Rzeszowie  -  71 1930 1187 2710 0718 8718 0003

 

INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

W dniu 10.10.2014r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchamia serwis  https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl

Zgłaszającemu w serwisie zostają udostępnione następujące usługi:

a) przeglądanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu przygotowania zgłoszenia prac geodezyjnych;

b) przekazywanie zgłoszenia pracy geodezyjnej;

c) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacji o materiałach zawierających dane źródłowe do wykonania zgłaszanej pracy geodezyjnej;

d) otrzymywanie za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej w serwisie, materiałów w postaci elektronicznej do wykorzystania przy wykonywaniu prac geodezyjnych,
po przesłaniu dokumentu opłaty na adres GD@podgik.rzeszow.pl.


Umowa dotycząca zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną  umożliwia dostęp Zgłaszającemu do serwisu  https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl na czas nieokreślony
(pod warunkiem nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii).

Wzór umowy do „pobrania" będzie dostępny od dnia 10.10.2014r. na stronie http://bip.podgik.rzeszow.pl/ oraz na stronie http://podgik.rzeszow.pl/

Wypełnioną i podpisaną umowę należy składać w PODGiK w Rzeszowie, pokój nr 24.

Kody teryt          Pismo do umowy           Umowa-zgłoszenie

 

 

INFORMACJA

W dniach 26.09.2014 - 29.09.2014 w budynku przy ul. Targowa 1 nastąpią wyłączenia prądu związane z pracami modernizacji pionów elektrycznych i rozdzielni głównej budynku. W związku z tym mogą wystąpić przerwy w funkcjonowaniu sieci komputerowej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

INFORMACJA
Działa Geoportal Powiatu Rzeszowskiego w trybie publicznym - pod adresem: http://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/
W dniach 26.09.2014 - 29.09.2014 w budynku przy ul. Targowa 1 nastąpią wyłączenia prądu związane z pracami modernizacji pionów elektrycznych i rozdzielni głównej budynku. W związku z tym wystąpią przerwy w funkcjonowaniu Geoportalu.
 INFORMACJA
W pokoju 24 (parter) i 103 (I piętro) PODGIK udostępnia stanowisko komputerowe z dostępem do internetu w celu umożliwienia płatności przelewem za dokument obliczenia opłaty i wydrukowania potwierdzenia zapłaty.

 INFORMACJA

Na mapach z wynikami prac geodezyjnych należy podać numer licencji.

 

OGŁOSZENIE

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej od dnia 01.08.2014 nie plotuje map do celów projektowych i inwentaryzacji na folii i papierze. Mapy będą wydawane w formacie PDF nagrane na płycie CD.

Za zgodą Dyrektora PODGiK w wyjątkowych sytuacjach będzie
zrobiony wyplot.

INFORMACJA

USTAWA
z dnia 5 czerwca 2014 r.
o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 i 9 lipca 2014


  • w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
  • w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

czytaj

 

Kalkulator opłat za dane geodezyjne: 

 


INFORMACJA

W dniu 2 maja 2014 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem
nr 1/2014 Dyrektora PODGiK z dnia 16.04.2014

 

INFORMACJA

Operaty techniczne prosimy składać w teczkach wiązanych
bez zszywania kartek.

Jeśli w skład operatu wchodzi kilka stron, dopuszcza się składanie operatów w koszulkach foliowych.

 

INFORMACJA

W wykazach zmian gruntowych, użytki należy wykazywać zgodnie
ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.

(Dz. U. z dn. 16.12.2013 poz. 1551)