Geoportal to witryna internetowa zapewniająca dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi. Dane przestrzenne to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego. Dane udostępniane są w trybie publicznym (zachowując ustawę o ochronie danych osobowych) oraz w trybie niepublicznym. Oprócz danych katastralnych upubliczniona jest także treść mapy zasadniczej (w trybie niepublicznym) aktualizowanej na bieżąco w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Geoportal powiatu rzeszowskiego  umożliwia:

  • dostęp do informacji w trybie publicznym,
  • dostęp dla rzeczoznawców majątkowych do modułu Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN),
  • dostęp dla gmin do danych opisowych ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
  • dostęp dla komorników do modułu zapytań komorniczych,
  • dostęp dla wykonawców prac geodezyjnych do modułu zgłaszania i przeglądania prac geodezyjnych umożliwiający:
- przeglądanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu przygotowania zgłoszenia prac geodezyjnych;
-  zgłaszanie prac geodezyjnych wraz z automatycznym uzyskaniem identyfikatora zgłoszenia pracy oraz Dokumentu Obliczenia Opłaty;
-  przesyłanie plików;
- monitorowanie przebiegu wszystkich procesów związanych z obsługą prac geodezyjnych wykorzystując mechanizmy statusów;
-  przyjmowanie i wysyłanie komunikatów w celu uzgodnienia zgłoszenia pracy geodezyjnej; 
- dokonywanie płatności elektronicznych umożliwiające automatyczne pobieranie niektórych danych z zasobu.