Umowa na korzystanie z Geoportalu przez gminy i inne urzędy (Treść przykładowej umowy do przeglądnięcia. Umowę wypełnia PODGIK w Rzeszowie w oparciu o dane zawarte w piśmie do umowy)         pdf

 

Umowa na korzystanie z Geoportalu przez rzeczoznawców majątkowych (Treść przykładowej umowy do przeglądnięcia. Umowę wypełnia PODGIK w Rzeszowie w oparciu o dane zawarte w piśmie do umowy)     

 

Pismo do umowy (Proszę wypełnić tylko pismo do umowy i złozyć w PODGIK w Rzeszowie)    word  

w części "adres" proszę wpisać adres prowadzonej działalności wg. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej