Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

 tel. +48 178614849
fax +48 178626660
 

podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

Szczegółowe dane kontaktowe >>

 

Umowa na korzystanie z Geoportalu przez gminy i inne urzędy     word    pdf

Umowa na korzystanie z Geoportalu przez rzeczoznawców majątkowych   

w części "adres" proszę wpisać adres prowadzonej działalności wg. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej