Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

belkajasna
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849
 
belkajasna

skrytka ePUAP:
/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

WAŻNE!!!  ( dotyczy automatycznej obsługi zgłoszenia )
W przypadku zamówienia danych z poz. 10.1 oraz 13.3 Wykonawca prac nie otrzyma pliku pdf z mapą zasadniczą lub ewidencyjną tak jak dotychczas lecz należy pobrać "Raster mapy ewidencyjnej" lub " Raster mapy zasadniczej" z opcji Eksport mapy do postaci rastrowej GeoTIFF lub samodzielnie przygotować plik pdf.

WAŻNE!!!

Przypominamy, że moduł zgłaszania i przeglądania prac geodezyjnych dla wykonawców prac geodezyjnych  połączony jest bezpośrednio z programem Ośrodek służącym do prowadzenia bazyPODGiK. W związku z tym prosimy, aby przy wypełnianiu zgłoszenia internetowego:

- w pkt. 13 NAZWA OBIEKTU wpisywać miejscowość oraz numer działki / działek 

1 

Wszelkich innych dodatkowych informacji służącym tylko i wyłączenie Wykonawcom prac prosimy nie wpisywać w tym punkcie!!!

 

Ogólna instrukcja zgłaszania prac geodezyjnych

czytaj  

 

1. WYBÓR OPCJI "AUTOMATYCZNEJ GENERACJI Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO)

czytaj

2. KORZYSTANIE Z AUTOMATYCZNYCH EKSPORTÓW Z EWMAPY

3. POBIERANIE DANYCH OPISOWYCH EGIB


4. EKSPORT MAPY DO GEOTIFFA


5. WYDRUK MAPY DO PLIKU PDF

 

6. POBIERANIE MAPY PRZEGLĄDOWEJ OSNOWY