Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849
belkajasna

skrytka ePUAP:
/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

 

UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH


Informujemy, że na jednostce ewidencyjnej 181602_5 Błażowa obszar wiejski, zostały utworzone i wprowadzone bazy EGIB, BDOT500 oraz GESUT.
Pliki modyfikujące na w/w jednostce ewidencyjnej od dnia 15.01.2020r. należy oddawać w formie obiektowej. W związku z tym prosimy Wykonawców
prac geodezyjnych, którzy pobrali plik do modyfikacji przed dniem 15.01.2020r. o kontakt z obsługą w celu pobrania aktualnego pliku do modyfikacji. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

OGŁOSZENIE

Od dnia 23.10.2019 wszystkie zmiany w treści opisowej EGIB i mapy numerycznej z obrębu Rudna Mała, a także pobieranie danych z zasobu PODGIK z tego obszaru, należy uzgadniać z p. Małgorzatą Kawą tel. 178614831 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

W związku z pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania od dnia 30.09.2019r od godz. 15.30 do odwołania, nastąpi przerwa w działaniu Geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczęciem przeprowadzki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie  do nowej siedziby przy  ul. Bernardyńskiej 7 -

Zespół ds. obsługi powiatowej bazy GESUT (tj. pokoje od 108 do 111)

będzie nieczynny

od dnia 18.09.2019r. do dnia 25.09.2019 r.

 Przyjmowanie spraw na narady koordynacyjne oraz odbiór dokumentacji

będą możliwe od dnia 26.09.2019 r. 

w nowej siedzibie przy ul. Bernardyńskiej 7 pokój 105 (pięto I).


OGŁOSZENIE

DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

 

W związku z rozpoczęciem przeprowadzki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie do nowej siedziby przy ul. Bernardyńskiej 7 - Oddział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. (pok. 23 i 24) będzie nieczynny od dnia 18.09.2019r. do dnia 27.09.2019r.

Obsługa prac geodezyjnych poprzez geoportal będzie prowadzona bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.


Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych w szczególności do gruntów rolnych zabudowanych (Br) określonych w załączniku nr 6 lp. 5 do rozp. MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków informuje się Wykonawców prac geodezyjnych, że w celu ujawnienia w EGiB gruntów rolnych zabudowanych do operatów technicznych należy dodatkowo dołączać:
1. Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę (gdy budowa dotyczy budynku mieszkalnego i gospodarczego) lub (gdy budowa dotyczy wyłącznie budynku mieszkalnego) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopię decyzji o warunkach zabudowy.
2. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o tym, że inwestor jest płatnikiem podatku rolnego lub kopię nakazu płatniczego dotyczącego naliczonego podatku rolnego.