W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
  • Główny Księgowy
  • Oddział ewidencji gruntów i budynków
  • Oddział dokumentacji i kartografii
  • Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej
  • Samodzielne stanowisko ds. informatycznych
  • Zespół ds. obsługi powiatowej bazy GESUT