Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

 tel. +48 178614849
fax +48 178626660
 

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Do zakresu działania Zespołu ds. obsługi powiatowej bazy GESUT należy:

 

  1. obsługa kancelaryjna Zespołu w zakresie przyjmowania dokumentacji do uzgodnienia i wstępnego opiniowania, a także przygotowania opinii uzgadniających,
  2. prowadzenie ewidencji uzgodnionych dokumentacji projektowych, gromadzenie i przechowywanie w zasobach archiwalnych,
  3. nanoszenie uzgodnionych lokalizacji urządzeń nad- i podziemnych oraz innych obiektów budowlanych na mapach do celów projektowych,
  4. przyjmowanie interesantów i udzielanie konsultacji w sprawach rozpatrywanych przez Zespół,
  5. udostępnianie dokumentacji projektowych wykonawcom prac geodezyjnych i projektowych,
  6. naliczanie i ewidencjonowanie opłat za uzgadnianie dokumentacji projektowych oraz za udostępnianie zasobu archiwalnego.