POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Rzeszowie

 

 

Sekretariat
+48 178614849
pokój 501 podgik@podgik.rzeszow.pl
Dyrektor Mirosław Chmiel
+48 178614849
pokój 501 dyrektor@podgik.rzeszow.pl
Z-ca Dyrektora Grażyna Kowal
+48 178614840
pokój 502 ewidencja@podgik.rzeszow.pl
Kierownik Oddziału Dokumentacji i Kartografii
p.o. Marek Płonka
+48 178614838
 pokój 23
 GD@podgik.rzeszow.pl
Informatyk - Agnieszka Bocho
+48 178614847
pokój 409 abocho@podgik.rzeszow.pl
Redaktor BIP, strony WWW
+48 178614847
pokój 409
abocho@podgik.rzeszow.pl

 

ODDZIAŁ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

belkaciemna
Obsługa wniosków elektronicznych
+48 178614819
pokój 112 GK@podgik.rzeszow.pl
Gmina Błażowa +48 178614840 pokój 502
 podgik@podgik.rzeszow.pl
Gmina Boguchwała
+48 178614886
pokój 506 podgik@podgik.rzeszow.pl
Gmina Chmielnik
+48 178614840
pokój 502 podgik@podgik.rzeszow.pl
Gmina Dynów
+48 178614805
pokój 505 podgik@podgik.rzeszow.pl
Gmina Głogów Małopolski
+48 178614836
pokój 504 podgik@podgik.rzeszow.pl
Gmina Hyżne
+48 178614878
pokój 509 podgik@podgik.rzeszow.pl
Gmina Krasne
+48 178614878
pokój 509 podgik@podgik.rzeszow.pl
Gmina Lubenia
+48 178614882
pokój 503 podgik@podgik.rzeszow.pl
Gmina Świlcza
+48 178614830
pokój 510 podgik@podgik.rzeszow.pl
Gmina Trzebownisko
+48 178614881
pokój 510 podgik@podgik.rzeszow.pl
Gmina Tyczyn
+48 178614882
pokój 503 podgik@podgik.rzeszow.pl

Gmina Kamień i Sokołów Młp.
siedziba w Sokołowie Młp., Rzeszowska 29A

 +48 177729974  pokój 4 i 5  GK-SM@podgik.rzeszow.pl

 

ODDZIAŁ DOKUMENTACJI I KARTOGRAFII


Obsługa stron
+48 178614828
+48 178614892
pokój 23 GD@podgik.rzeszow.pl
Numeryczna mapa ewidencyjna
 
+48 178614814
 +48 178614813
pokoje:
105
104
 
Numeryczna mapa zasadnicza

+48 178614818
pokój:
111

 

m.num@podgik.rzeszow.pl

ODDZIAŁ TECHNICZNEJ OBSŁUGI
ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH


Obsługa stron
+48 178614816
pokój 110  
Numeryczna mapa - ZUDP
+48 178614816
pokój 110 zudp.rzeszow@gmail.com