Kliknij poniżej, aby zobaczyć więcej szczegółów. 

mapa_powiat_kolor_mini

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 1247.

- układ wysokościowy Kronsztadt 1986

- układ poziomy 2000 strefa 7 (21o)

Mapa numeryczna prowadzona jest w programie EWMAPA

Ewidencja gruntów prowadzona jest w programie  EWOPIS

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pracuje na programie OSRWIN

Obręb
Gmina
Analogowa
mapa
ewidencyjna
skala 1:2000
Analogowa
mapa
zasadnicza
skala 1:2000
Numeryczna
mapa
ewidencyjna
skala 1:1000
Numeryczna
mapa
zasadnicza
skala 1:1000
Ewidencja
budynków
Bachórz Dynów  

v_mini
v_mini
v_mini
Białka Błażowa    
Błażowa Błażowa    

skala 1:500
Błażowa
Dolna
Błażowa    
Błażowa
Górna
Błażowa    
Błędowa
Tyczyńska
Chmielnik    
Błędowa
Zgłobieńska
Świlcza  

Boguchwała Boguchwała    
Borek
Stary
Tyczyn    
Borówki Chmielnik    
Bratkowice Świlcza    
Brzezówka Hyżne  

Budy
Głogowskie
Głogów
Małopolski
 

Chmielnik Chmielnik    
Dąbrowa Świlcza  

Dąbrówka
Starzeńska
Dynów  

Dylągowa Dynów    
Dylągówka Hyżne  

v_mini
v_mini
v_mini
Dynów
Bartkówka
Dynów    

m. Dynów
skala 1:500
Futoma Błażowa    
Głogów
Małopolski
Głogów
Małopolski
   

skala 1:500

Górno Sokołów
Małopolski
   

SPZZOZ
"Sanatorium"
skala 1:500
Grzegorzówka
Hyżne  

Harta Dynów
 
Hermanowa Tyczyn    
Hucisko Głogów
Małopolski
 

Hyżne Hyżne    
Jasionka Trzebownisko
   

PPNT
Strefa S1,
Teren lotniska
skala 1:500

Kamień Kamień    
Kąkolówka Błażowa    
Kielanówka Boguchwała  

 
Kielnarowa Tyczyn    
Krasne Krasne    
Laskówka Dynów    
v_mini
v_mini
v_mini
Lecka Błażowa    
Lipie Głogów
Małopolski
 Lubenia Lubenia    
Lutoryż Boguchwała  

x_mini
Łąka Trzebownisko    
Łowisko Kamień    
Łubno Dynów    
Łukawiec Trzebownisko    
Malawa Krasne  

Markowizna Sokołów
Małopolski
   
Matysówka Tyczyn  

 
Miłocin Głogów
Małopolski
 

Mogielnica Boguchwała    
Mrowla Świlcza    
Niechobrz Boguchwała    
Nienadówka Sokołów
Małopolski
 

Nosówka Boguchwała  

Nowa
Wieś
Trzebownisko    
Nowy
Borek
Błażowa    
Nowy
Kamień
Kamień    
Palikówka Krasne  

 
Pawłokoma Dynów  

v_mini
v_mini
v_mini
Piątkowa Błażowa    
Pogwizdów
Nowy
Głogów
Małopolski
 

 
Pogwizdów
Stary
Głogów
Małopolski
 

Przewrotne Głogów
Małopolski
 

Racławówka Boguchwała  

Rogoźnica Głogów
Małopolski
   
PPNT
Strefa S2
skala 1:500
Rudna
Mała
Głogów
Małopolski
   
Rudna
Wielka
Świlcza  

 
Siedliska Lubenia  

x_mini
Sokołów
Małopolski
Sokołów
Małopolski
   

skala 1:500
Sołonka Lubenia  

Stobierna Trzebownisko    
Straszydle Lubenia  

Strażów Krasne  Styków Głogów
Małopolski
 

Szklary Hyżne  

Świlcza Świlcza    
Tajęcina Trzebownisko    

PPNT
Strefa S1
skala 1:500
Terliczka Trzebownisko    
Trzciana Świlcza    
Trzeboś Sokołów
Małopolski
   
Trzebownisko Trzebownisko    
Trzebuska Sokołów
Małopolski
 


Turza Sokołów
Małopolski
   
Tyczyn Tyczyn    

skala 1:500
Ulanica Dynów

 
Wola
Cicha
Głogów
Małopolski
 

Wola
Rafałowska
Chmielnik    
Wola
Zgłobieńska
Boguchwała  

Woliczka Świlcza  

 
Wólka
Hyżneńska
Hyżne  

Wólka
Niedźwiedzka
Sokołów
Małopolski
   
Wólka
Podleśna
Trzebownisko  

 
Wólka
Sokołowska
Sokołów
Małopolski
   
Wyręby Dynów    
Wysoka
Głogowska
Głogów
Małopolski
   
Zabajka Głogów
Małopolski
 

Zabratówka Chmielnik    
Zaczernie Trzebownisko  

 
Zarzecze Boguchwała  

Zgłobień Boguchwała