Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849
belkajasna

skrytka ePUAP:
/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Kliknij poniżej, aby zobaczyć więcej szczegółów. 

mapa_powiat_kolor_mini

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 1247.

- układ wysokościowy Kronsztadt 1986

- układ poziomy 2000 strefa 7 (21o)

Mapa numeryczna prowadzona jest w programie EWMAPA

Ewidencja gruntów prowadzona jest w programie  EWOPIS

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pracuje na programie OSRWIN

Obręb
Gmina
Numeryczna
mapa
ewidencyjna
skala 1:1000 *
Numeryczna
mapa
zasadnicza
skala 1:1000 *
Ewidencja
budynków
* Opracowana na podstawie operatów włączonych do PZGiK oraz zwektoryzowanego rastra analogowej
mapy zasadniczej/ewidencyjnej w skali 1:2000
Bachórz Dynów
v_mini
v_mini
v_mini
Białka Błażowa
Błażowa Błażowa

skala 1:500
Błażowa
Dolna
Błażowa
Błażowa
Górna
Błażowa
Błędowa
Tyczyńska
Chmielnik
Błędowa
Zgłobieńska
Świlcza
Boguchwała Boguchwała
Borek
Stary
Tyczyn
Borówki Chmielnik
Bratkowice Świlcza
Brzezówka Hyżne
Budy
Głogowskie
Głogów
Małopolski
Chmielnik Chmielnik
Dąbrowa Świlcza
Dąbrówka
Starzeńska
Dynów
Dylągowa Dynów
Dylągówka Hyżne
v_mini
v_mini
v_mini
Dynów
Bartkówka
Dynów

m. Dynów
skala 1:500
Futoma Błażowa
Głogów
Małopolski
Głogów
Małopolski

skala 1:500

Górno Sokołów
Małopolski

SPZZOZ
"Sanatorium"
skala 1:500
Grzegorzówka
Hyżne
Harta Dynów
 
Hermanowa Tyczyn
Hucisko Głogów
Małopolski
Hyżne Hyżne
Jasionka Trzebownisko

PPNT
Strefa S1,
Teren lotniska
skala 1:500

Kamień Kamień
Kąkolówka Błażowa
Kielanówka Boguchwała
 
Kielnarowa Tyczyn
Krasne Krasne
Laskówka Dynów
v_mini
v_mini
v_mini
Lecka Błażowa
Lipie Głogów
Małopolski


Lubenia Lubenia
Lutoryż Boguchwała
x_mini
Łąka Trzebownisko
Łowisko Kamień
Łubno Dynów
Łukawiec Trzebownisko
Malawa Krasne
Markowizna Sokołów
Małopolski
Mogielnica Boguchwała
Mrowla Świlcza
Niechobrz Boguchwała
Nienadówka Sokołów
Małopolski
Nosówka Boguchwała
Nowa
Wieś
Trzebownisko
Nowy
Borek
Błażowa
Nowy
Kamień
Kamień
Palikówka Krasne
 
Pawłokoma Dynów
v_mini
v_mini
v_mini
Piątkowa Błażowa
Pogwizdów
Nowy
Głogów
Małopolski
 
Pogwizdów
Stary
Głogów
Małopolski
Przewrotne Głogów
Małopolski
Racławówka Boguchwała
Rogoźnica Głogów
Małopolski
PPNT
Strefa S2
skala 1:500
Rudna
Mała
Głogów
Małopolski
Rudna
Wielka
Świlcza
 
Siedliska Lubenia
x_mini
Sokołów
Małopolski
Sokołów
Małopolski

skala 1:500
Sołonka Lubenia
Stobierna Trzebownisko
Straszydle Lubenia
Strażów Krasne


Styków Głogów
Małopolski
Szklary Hyżne
Świlcza Świlcza
Tajęcina Trzebownisko

PPNT
Strefa S1
skala 1:500
Terliczka Trzebownisko
Trzciana Świlcza
Trzeboś Sokołów
Małopolski
Trzebownisko Trzebownisko
Trzebuska Sokołów
Małopolski

Turza Sokołów
Małopolski
Tyczyn Tyczyn

skala 1:500
Ulanica Dynów
Wola
Cicha
Głogów
Małopolski
Wola
Rafałowska
Chmielnik
Wola
Zgłobieńska
Boguchwała
Woliczka Świlcza
 
Wólka
Hyżneńska
Hyżne
Wólka
Niedźwiedzka
Sokołów
Małopolski
Wólka
Podleśna
Trzebownisko
 
Wólka
Sokołowska
Sokołów
Małopolski
Wyręby Dynów
Wysoka
Głogowska
Głogów
Małopolski
Zabajka Głogów
Małopolski
Zabratówka Chmielnik
Zaczernie Trzebownisko
 
Zarzecze Boguchwała
Zgłobień Boguchwała