Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

 tel. +48 178614849
fax +48 178626660
 

podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

Szczegółowe dane kontaktowe >>

RODZAJ DOKUMENTU

Microsoft
Office

Adobe
Reader

PDF

Umowa na zgłoszenie prac geodezyjnych przez Geoportal

 

Pismo do umowy na zgłoszenie prac geodezyjnych przez Goportal

 

word

 

 

pdf

 

Zgłoszenie prac geodezyjnych

excel

pdf

 Wzór wypełnienia zgłoszenia prac geodezyjnych
   
 Wzór podania o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków
   

ZAWIADOMIENIE
o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych

word

Zlecenie - zamówienie (mapa numeryczna)

Arkusz danych ewidencyjnych budynków

Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych    
 WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO