Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

 tel. +48 178614849
fax +48 178626660
 

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

RODZAJ DOKUMENTU

Microsoft
Office

Adobe
Reader

PDF

WNIOSEK o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego
- Portal Geodety
(geodeta wypełnia wniosek i składa w PODGIK w Rzeszowie)

 

word

 

Zgłoszenie prac geodezyjnych

excel

pdf

 Wzór wypełnienia zgłoszenia prac geodezyjnych
   
 Wzór podania o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków
   

ZAWIADOMIENIE
o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych

word

Arkusz danych ewidencyjnych budynków

Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych    
 WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO