RODZAJ DOKUMENTU

Microsoft
Office

Adobe
Reader

PDF

Umowa na zgłoszenie prac geodezyjnych przez Geoportal
(treść przykładowej umowy do przeglądnięcia przez geodetę.
Umowę wypełnia PODGIK w Rzeszowie w oparciu o dane zawarte w piśmie do umowy)

 

Pismo do umowy na zgłoszenie prac geodezyjnych przez Goportal
(geodeta wypełnia tylko pismo do umowy i składa w PODGIK w Rzeszowie)

 

 

 

word

pdf

 

Zgłoszenie prac geodezyjnych

excel

pdf

 Wzór wypełnienia zgłoszenia prac geodezyjnych
   
 Wzór podania o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków
   

ZAWIADOMIENIE
o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych

word

Zlecenie - zamówienie (mapa numeryczna)

Arkusz danych ewidencyjnych budynków

Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych    
 WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO