Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

 tel. +48 178614849
fax +48 178626660
 

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Informacje o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją EGiB
czytaj  
Zawiadomienia o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
ewidencji gruntów 
i założenie ewidencji budynków
oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej po przeprowadzonej modernizacji