Informacje o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją EGiB
czytaj  
Zawiadomienia o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
ewidencji gruntów 
i założenie ewidencji budynków
oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej po przeprowadzonej modernizacji