Informacje o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją EGiB
 
Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie rzeszowskim. 181601_1 - Dynów
181602_4 - Błażowa - miasto
181602_5 - Błażowa - obszar wiejski
181605_2 - Dynów
181607_2 - Hyżne

czytaj  
 
Malawa
czytaj  
Błażowa Górna
czytaj  
Błażowa Dolna
czytaj
Kąkolówka 
czytaj  
Futoma
czytaj
Lecka
czytaj
Piątkowa
czytaj
Białka
czytaj 
Błędowa Tyczyńska
czytaj  
Zabratówka
czytaj  
Harta
czytaj  

Łubno
czytaj  
Wyręby
czytaj  

Bzianka

czytaj

Borówki

czytaj  

Łukawiec

czytaj  

Nowa Wieś

Wysoka Glogowska

czytaj

Stobierna

czytaj

Zaczernie

czytaj

Dąbrówka Starzeńska
czytaj