Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

 tel. +48 178614849
fax +48 178626660
 

podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Informacje o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją EGiB
Malawa
czytaj  
 Błażowa Górna
czytaj  
Błażowa Dolna
czytaj
Kąkolówka 
czytaj  
Futoma
czytaj
Lecka
czytaj
Piątkowa
czytaj
Białka
czytaj 
Błędowa Tyczyńska
czytaj  
Zabratówka
czytaj  
Harta
czytaj  

Łubno
czytaj  
Wyręby
czytaj  

Bzianka

czytaj

Borówki

czytaj  

Łukawiec

czytaj  

Nowa Wieś

Wysoka Glogowska

czytaj

Stobierna

czytaj

Zaczernie

czytaj

Dąbrówka Starzeńska
czytaj