Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów
tel. +48 178614801
      +48 178614807 
     +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.  +48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl  

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

PODGIK otwarty

INFORMACJA

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie informuje, iż z dniem 1 czerwca 2020 r. wraca w pełnym zakresie do bezpośredniej obsługi mieszkańców.

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa interesantów jak też pracowników urzędu, w siedzibie PODGiK obowiązywać będą reżimy sanitarne dla interesantów przebywających na terenie budynku, tj.:

1. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy lub kasku.
2. Zachowanie dystansu społecznego - odległości minimum dwumetrowe pomiędzy osobami oczekującymi na załatwienie sprawy.
3. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk płynami dostępnymi na terenie budynku urzędu.
4. Obsługa interesantów odbywać się będzie na parterze budynku PODGiK w sali obsługi klienta - obowiązuje system kolejkowy, należy pobrać bilet z biletomatu i czekać na wezwanie. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie przy jednym stanowisku obsługi nie może być większa niż 1 osoba.

Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów jak też pracowników urzędu, wprowadzono w PODGiK szereg rozwiązań sprzyjających sprawniejszej obsłudze, ograniczających możliwość zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Stanowiska obsługi zostały zabezpieczone. Pomieszczenia są dezynfekowane, a pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej.

W dalszym ciągu udoskonalana jest elektroniczna forma obsługi mieszkańców, wdrażane są nowe usługi, a tym samym podnoszone są standardy obsługi klienta.