Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 
 tel.  +48 172300849 

       +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów

tel.     +48 172300801
          +48 172300807
          +48 172300808

          +48 178614801
           +48 178614807 
          +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.     +48 172300803
+48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Geoportal to witryna internetowa zapewniająca dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi. Dane przestrzenne to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego. Dane udostępniane są w trybie publicznym (zachowując ustawę o ochronie danych osobowych) oraz w trybie niepublicznym. Oprócz danych katastralnych upubliczniona jest także treść mapy zasadniczej (w trybie niepublicznym) aktualizowanej na bieżąco w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Geoportal powiatu rzeszowskiego  umożliwia:

  • dostęp do informacji w trybie publicznym,
  • dostęp dla rzeczoznawców majątkowych do modułu Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN),
  • dostęp dla gmin do danych opisowych ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
  • dostęp dla komorników do modułu zapytań komorniczych,
  • dostęp dla wykonawców prac geodezyjnych do modułu zgłaszania i przeglądania prac geodezyjnych umożliwiający:
- przeglądanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu przygotowania zgłoszenia prac geodezyjnych;
-  zgłaszanie prac geodezyjnych wraz z automatycznym uzyskaniem identyfikatora zgłoszenia pracy oraz Dokumentu Obliczenia Opłaty;
-  przesyłanie plików;
- monitorowanie przebiegu wszystkich procesów związanych z obsługą prac geodezyjnych wykorzystując mechanizmy statusów;
-  przyjmowanie i wysyłanie komunikatów w celu uzgodnienia zgłoszenia pracy geodezyjnej; 
- dokonywanie płatności elektronicznych umożliwiające automatyczne pobieranie niektórych danych z zasobu.