Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 
 tel.  +48 172300849 

       +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów

tel.     +48 172300801
          +48 172300807
          +48 172300808

          +48 178614801
           +48 178614807 
          +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.     +48 172300803
+48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Dokumenty dla gmin i podmiotów publicznych:

Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego

(gmina, podmiot publiczny)

pdf  word

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym - czysty

 

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (dostęp online - Geoportal) - przykładowe wypełnienie  

  

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (pliki EWMAPA, EWOPIS) - przykładowe wypełnienie

  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU GEOPORTAL dotyczący wszystkich Użytkowników korzystających z serwisu w trybie chronionym
 

_________________________________________________________________________________________

Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego - Portal Rzeczoznawcy
Proszę wypełnić i złożyć w PODGIK w Rzeszowie. W części "adres" proszę wpisać adres prowadzonej działalności wg. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   

  word

_________________________________________________________________________________________

Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego - Branżyści - narady koordynacyjne