Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 
 tel.  +48 172300849 

       +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów

tel.     +48 172300801
          +48 172300807
          +48 172300808

          +48 178614801
           +48 178614807 
          +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.     +48 172300803
+48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

WAŻNE!!!  ( dotyczy automatycznej obsługi zgłoszenia )
W przypadku zamówienia danych z poz. 10.1 oraz 13.3 Wykonawca prac nie otrzyma pliku pdf z mapą zasadniczą lub ewidencyjną tak jak dotychczas lecz należy pobrać "Raster mapy ewidencyjnej" lub " Raster mapy zasadniczej" z opcji Eksport mapy do postaci rastrowej GeoTIFF lub samodzielnie przygotować plik pdf.

WAŻNE!!!

Przypominamy, że moduł zgłaszania i przeglądania prac geodezyjnych dla wykonawców prac geodezyjnych  połączony jest bezpośrednio z programem Ośrodek służącym do prowadzenia bazyPODGiK. W związku z tym prosimy, aby przy wypełnianiu zgłoszenia internetowego:

- w pkt. 13 NAZWA OBIEKTU wpisywać miejscowość oraz numer działki / działek 

1 

Wszelkich innych dodatkowych informacji służącym tylko i wyłączenie Wykonawcom prac prosimy nie wpisywać w tym punkcie!!!

 

Ogólna instrukcja zgłaszania prac geodezyjnych

czytaj  

 

1. WYBÓR OPCJI "AUTOMATYCZNEJ GENERACJI Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO)

czytaj

2. KORZYSTANIE Z AUTOMATYCZNYCH EKSPORTÓW Z EWMAPY

3. POBIERANIE DANYCH OPISOWYCH EGIB


4. EKSPORT MAPY DO GEOTIFFA


5. WYDRUK MAPY DO PLIKU PDF

 

6. POBIERANIE MAPY PRZEGLĄDOWEJ OSNOWY