Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 
 tel.  +48 172300849 

       +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów

tel.     +48 172300801
          +48 172300807
          +48 172300808

          +48 178614801
           +48 178614807 
          +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.     +48 172300803
+48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie informuje, że w związku z projektem PSIP na terenie powiatu rzeszowskiego trwają prace związane z tworzeniem baz EGIB, BDOT500, GESUT. 

PRZEWIDYWANYE TERMINY WDROŻEŃ BAZ OBIEKTOWYCH na poszczególnych jednostkach ewidencyjnych przedstawia poniższa tabela:

Harmonogram zgłoszenia do odbioru prac geodezyjnych przez Wykonawcę

Orientacyjna data uruchomienia baz obiektowych

Jednostka ewidencyjna

Teryt

EGIB, BDOT500, GESUT

EGIB, BDOT500, GESUT

nazwa

BŁAŻOWA-obszar wiejski

181602_5

30-11-2019

15.01.2020

BŁAŻOWA-miasto

181602_4

30-12-2019

19.02.2020

KAMIEŃ

181608_2

30-03-2020

21.05.2020

TRZEBOWNISKO

181613_2

30-03-2020

19.07.2020

DYNÓW-miasto

181601_1

30-06-2020

19.08.2020

DYNÓW-obszar wiejski

181605_2

30-06-2020

20.08.2020

HYŻNE

181607_2

30-06-2020

19.08.2020

SOKOŁÓW MŁP.-miasto

181611_4

30-09-2020

20.11.2020

SOKOŁÓW MŁP.-obszar wiejski

181611_5

30-09-2020

20.11.2020

LUBENIA

181610_2

30-12-2020

18.02.2021

TYCZYN-miasto

181614_4

30-12-2020

18.02.2021

TYCZYN-obszar wiejski

181614_5

30-12-2020

18.02.2021

BOGUCHWAŁA-miasto

181603_4

30-03-2021

20.05.2021

BOGUCHWAŁA-obszar wiejski

181603_5

30-03-2021

22.05.2021

CHMIELNIK

181604_2

30-03-2021

19.05.2021

KRASNE

181609_2

30-06-2021

20.08.2021

ŚWILCZA

181612_2

30-06-2021

21.08.2021

GŁOGÓW MŁP.-miasto

181606_4

30-08-2021

10.2021

GŁOGÓW MŁP.-obszar wiejski

181606_5

30-08-2021

10.2021

Jednocześnie informujemy, że ze względu na konieczność aktualizacji i  konfiguracji nowo utworzonych baz, w okresie między datą odbioru a orientacyjną datą uruchomienia możliwe są czasowe wyłączenia z działania kolejnych baz oraz wyłączenia GEOPORTALU. W okresie przejściowym między odbiorem a uruchomieniem bazy prosimy o sprawdzanie ogłoszeń oraz kontakt z PODGIK w sprawie pobierania, oddawania  oraz formatu plików modyfikujących.