Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 
 tel.  +48 172300849 

       +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów

tel.     +48 172300801
          +48 172300807
          +48 172300808

          +48 178614801
           +48 178614807 
          +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.     +48 172300803
+48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Do zakresu działania Oddziału ewidencji gruntów i budynków należy:

 1. wprowadzanie zmian na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, prawomocnych decyzji administracyjnych a także innych aktów normatywnych oraz prostowanie błędów i omyłek w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
 3. obsługa osób korzystających z ewidencji gruntów i budynków, zarządzanie systemem informatycznym i utrzymywanie jego gotowości do przekazywania danych, oraz archiwizacja danych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),
 4. zawiadamianie o zmianach w ewidencji gruntów i budynków osoby zainteresowane, właściwe organy w sprawach podatków, sądy prowadzące księgi wieczyste, organy statystyczne w zakresie zmian adresowych nieruchomości oraz dopisywanych i wykreślanych w ewidencji budynków,
 5. uwierzytelnianie wypisów i wyrysów oraz kopii map,
 6. urzędowe zestawianie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków (wg grup rejestrowych na dzień 1 stycznia każdego roku),
 7. wydawanie wytycznych i zaleceń w sprawie wykorzystania materiałów geodezyjnych oraz sposobów wykonania zgłoszonej pracy,
 8. udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac (z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych),
 9. naliczanie opłat za udostępnianie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 10. rezerwacja numerów nowych działek powstałych w wyniku podziałów i innych prac geodezyjnych,
 11. wykonywanie wypisów i wyrysów dla celów służbowych,
 12. doskonalenie prowadzenia zasobu i wykorzystanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wdrażanie nowych technik i technologii (informatyzacja zasobu),
 13. kontrola prac wykonywanych na zlecenie Starosty (prace polowe i kameralne),
 14. ustalanie dodatkowych warunków technicznych przy wykonywaniu prac geodezyjnych,
 15. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
 16. wydawanie zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie rolnym,
 17. gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych, sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.
 18. wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa.