Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów
tel. +48 178614801
      +48 178614807 
     +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.  +48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl  

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Do zakresu działania Zespołu ds. obsługi powiatowej bazy GESUT należy:

 

  1. obsługa kancelaryjna Zespołu w zakresie przyjmowania dokumentacji do uzgodnienia i wstępnego opiniowania, a także przygotowania opinii uzgadniających,
  2. prowadzenie ewidencji uzgodnionych dokumentacji projektowych, gromadzenie i przechowywanie w zasobach archiwalnych,
  3. nanoszenie uzgodnionych lokalizacji urządzeń nad- i podziemnych oraz innych obiektów budowlanych na mapach do celów projektowych,
  4. przyjmowanie interesantów i udzielanie konsultacji w sprawach rozpatrywanych przez Zespół,
  5. udostępnianie dokumentacji projektowych wykonawcom prac geodezyjnych i projektowych,
  6. naliczanie i ewidencjonowanie opłat za uzgadnianie dokumentacji projektowych oraz za udostępnianie zasobu archiwalnego.