Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów
tel. +48 178614801
      +48 178614807 
     +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.  +48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl  

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE
  numer telefonu piętro pokój email
Sekretariat

17-8614849

17-8614823

2 203 podgik@podgik. rzeszow.pl
Dyrektor Mirosław Chmiel 17-8614823 2 203a dyrektor@podgik.rzeszow.pl
Z-ca Dyrektora Grażyna Kowal 17-8614822 2 202 ewidencja@podgik.rzeszow.pl
ZESPÓŁ OBSŁUGI WNIOSKÓW
Sala obsługi (wydawanie wypisów i wyrysów)

17-8614801

17-8614807

17-8614808

Parter 001  
Obsługa wniosków elektronicznych 17-8614803 Parter 001 michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl
Kierownik Zespołu
17-8614810 2
206 agnieszka.bolko@podgik.rzeszow.pl
 ODDZIAŁ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Gmina Dynów 17-8614820 2 200 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Tyczyn 17-8614821 2 201 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Lubenia 17-8614821 2 201 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Błażowa 17-8614822 2 202 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Chmielnik 17-8614822 2 202 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Krasne 17-8614824 2 204 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Hyżne 17-8614824 2 204 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Świlcza 17-8614847 2 207 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Trzebownisko 17-8614827 2 207 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Boguchwała 17-8614828 2 208 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Głogów Młp. 17-8614829 2 209 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Kamień i Sokołów Młp. z siedzibą w Sokołowie Młp., ul. Rzeszowska 29A

17-7729974

17-8614850

17-8614851

Parter 4 i 5 GK-SM@podgik.rzeszow.pl
ODDZIAŁ DOKUMENTACJI I KARTOGRAFII
Kierownik Oddziału Dokumentacji i Kartografii p.o. Marek Płonka 17-8614837 Poddasze   
307 GD@podgik.rzeszow.pl
Sala obsługi geodetów

17-8614802

17-8614809

Parter 002 GD@podgik.rzeszow.pl
Obsługa Geoportalu  17-8614835 Poddasze
305 GD@podgik.rzeszow.pl
Naliczanie opłat 17-8614836 Poddasze 306 GD@podgik.rzeszow.pl
Odbiór operatów
17-8614818
1
108
GD@podgik.rzeszow.pl
ZESPÓŁ DO SPRAW OBSŁUGI POWIATOWEJ BAZY EGIB
Numeryczna mapa ewidencyjna

17-8614831

17-8614832

17-8614834

Poddasze 301, 302  

Kierownik Zespołu

Weryfikacja operatów prawnych

17-8614833 Poddasze 303  
ZESPÓŁ DO SPRAW OBSŁUGI POWIATOWEJ BAZY GESUT
Kierownik Zespołu 17-8614816 1 106 zudp.rzeszow@gmail.com
Obsługa stron i narad koordynacyjnych 17-8614816 1 106 zudp.rzeszow@gmail.com
Numeryczna mapa zasadnicza 17-8614817 1 107  
 
Informatyk 17-8614805 Parter 005 abocho@podgik.rzeszow.pl, daniel.karnas@podgik.rzeszow.pl
Inspektor ochrony danych, archiwista 17-8614804 Parter 004