Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 
 tel.  +48 172300849 

       +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów

tel.     +48 172300801
          +48 172300807
          +48 172300808

          +48 178614801
           +48 178614807 
          +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.     +48 172300803
+48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE
  numer telefonu piętro pokój email
Sekretariat

17-2300849

 17-2300823 

17-8614849

17-8614823

2 203 podgik@podgik. rzeszow.pl
Dyrektor Mirosław Chmiel

17-2300823

17-8614823

2 203a  
Z-ca Dyrektora Grażyna Kowal

17-2300822

17-8614822

2 202 ewidencja@podgik.rzeszow.pl
ZESPÓŁ OBSŁUGI WNIOSKÓW
Sala obsługi (wydawanie wypisów i wyrysów)

17-2300801

17-2300807

 17-2300808 

17-8614801

17-8614807

 17-8614808

Parter 001  
Obsługa wniosków elektronicznych

17-2300803 

17-8614803

Parter 001 michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl
Kierownik Zespołu

17-2300826

17-8614826

2
206 agnieszka.bolko@podgik.rzeszow.pl
 ODDZIAŁ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Gmina Dynów

17-2300820

17-8614820

2 200 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Tyczyn

 17-2300821 

17-8614821

2 201 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Lubenia

17-2300821

17-8614821

2 201 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Błażowa

17-2300822

17-8614822

2 202 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Chmielnik

17-2300822

17-8614822

2 202 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Krasne

17-2300824

17-8614824

2 204 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Hyżne

17-2300824

17-8614824

2 204 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Świlcza

17-2300847

17-8614847

2 207 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Trzebownisko

17-2300827

17-8614827

2 207 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Boguchwała

17-2300828

17-8614828

2 208 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Głogów Młp.

17-2300829

17-8614829

2 209 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Kamień i Sokołów Młp. z siedzibą w Sokołowie Młp., ul. Rzeszowska 29A

17-2300850

 17-2300851 

17-7729974

17-8614850

17-8614851

Parter 4 i 5 GK-SM@podgik.rzeszow.pl
ODDZIAŁ DOKUMENTACJI I KARTOGRAFII
Kierownik Oddziału Dokumentacji i Kartografii p.o. Marek Płonka

17-2300837

17-8614837

Poddasze   
307 GD@podgik.rzeszow.pl
Sala obsługi geodetów

17-2300802

17-2300809

17-8614802

17-8614809

Parter 002 GD@podgik.rzeszow.pl
Obsługa Geoportalu 

17-2300835

17-8614835

Poddasze
305 GD@podgik.rzeszow.pl
Naliczanie opłat

17-2300836

17-8614836

Poddasze 306 GD@podgik.rzeszow.pl
Odbiór operatów

17-2300818

 17-8614818

1
108
GD@podgik.rzeszow.pl
ZESPÓŁ DO SPRAW OBSŁUGI POWIATOWEJ BAZY EGIB
Numeryczna mapa ewidencyjna

17-2300831

17-2300832

17-2300834

17-8614831

17-8614832

17-8614834

Poddasze 301, 302  

Kierownik Zespołu

Weryfikacja operatów prawnych

17-2300833

17-8614833

Poddasze 303  
ZESPÓŁ DO SPRAW OBSŁUGI POWIATOWEJ BAZY GESUT
Kierownik Zespołu

17-2300816

17-8614816

1 106 zudp.rzeszow@gmail.com
Obsługa stron i narad koordynacyjnych

17-2300816

17-8614816

1 106 zudp.rzeszow@gmail.com
Numeryczna mapa zasadnicza

17-2300817

17-8614817

1 107  
 
Informatyk

17-2300805

17-8614805

Parter 005 abocho@podgik.rzeszow.pl, daniel.karnas@podgik.rzeszow.pl
Inspektor ochrony danych, archiwista

17-2300804

17-8614804

Parter 004