Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 
 tel.  +48 172300849 

       +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów

tel.     +48 172300801
          +48 172300807
          +48 172300808

          +48 178614801
           +48 178614807 
          +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.     +48 172300803
+48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

RODZAJ DOKUMENTU

Microsoft
Office

Adobe
Reader

PDF

WNIOSEK o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego
- Portal Geodety
(geodeta wypełnia wniosek i składa w PODGIK w Rzeszowie)

 

word

 

pdf

Zgłoszenie prac geodezyjnych

excel

pdf

 Wzór wypełnienia zgłoszenia prac geodezyjnych
   

ZAWIADOMIENIE
o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

word

Arkusz danych ewidencyjnych budynków

 Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku-stary
 
 

Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku-stary - PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA

   
Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku - budynek istniejący - PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA
 word   
 Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku - budynek nowy - PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA  word  
Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku - budynek rozebrany - PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA     

Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych    
 WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO - P-P7  excel