Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
 poniedziałek-piątek: 7.45-15.15

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

 tel. +48 178614849

belkajasna

wydawanie wypisów i wyrysów
tel. +48 178614801
      +48 178614807 
     +48 178614808

obsługa wniosków elektronicznych 
tel.  +48 178614803

email: michal.kotarba@podgik.rzeszow.pl  

belkajasna

skrytka ePUAP:

/PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

email: podgik@podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000 

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041


opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBSZARÓW SCALENIA
UDOSTĘPNIONY JEST NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W RZESZOWIE

czytaj

 

 

Do WYKONAWCÓW Prac Geodezyjnych:

Informujemy, że roboty geodezyjne dotyczące:
podziałów, synchronizacji, oraz map do celów projektowych (dotyczy granic nieruchomości),
na obiektach objętych scaleniem należy uzgodnić z kierownikami grup scaleniowych.
Kierownik grupy scaleniowej potwierdzi uzgodnienie
na zgłoszeniu pracy geodezyjnej przed rejestracją w PODGiK.

 

Telefony kontaktowe do kierowników grup scaleniowych:

  1. Harta - Henryk Stybel (17/2301465)
  2. Nowa Wieś - Józef Ozimek (607033228)
  3. Terliczka  - Józef Ozimek (607033228)
  4. Zaczernie (część) - Józef Ozimek (607033228)
  5. Łąka (część) - Józef Ozimek (607033228)
  6. Łukawiec (część) - Józef Ozimek (607033228)
  7. Rudna Mała (część) - Dariusz Dziedzic (692282361), Dariusz Standzoń (503722341)